0
Povpraševanje
0,00 €
0
Košarica
0,00 €
Nakladanje...
Nakladanje...
Povpraševanje in naročilo sta bila posodobljena!
Povpraševanje in naročilo sta bila posodobljena! Povpraševanje in naročilo sta bila posodobljena!
Izdelek je na zalogi.
Žal nam je, izdelek je na zalogi.

Politika Zasebnosti

Ta dokument je veljaven od 25. maja 2018. Prejšnjo različico Politike zasebnosti lahko najdete tukaj.

Podjetje Senetic GmbH, lastnik spletne trgovine Senetic.si, se prizadeva za varovanje zasebnosti oseb, ki uporabljajo naše storitve. Za izvajanje pravila skladnega z zakonodajo, zanesljive in pregledne obdelave osebnih podatkov, ki jih je pridobila spletna trgovina, je sprejet dokument imenovan Politika zasebnosti.

1. Pomen uporabljenih v Politiki zasebnosti pojmov:

Senetic GmbH, Senetic.si, mi, naše - Senetic GmbH s sedežem v Kronstadter Straße 4, 81677 München, Deutschland.

Stranka - Potrošnik ali Podjetnik, ki je naročil ali namerava naročiti ali uporablja druge storitve Spletne trgovine (v nadaljevanju »Kupec«).

Potrošnik - fizična oseba, ki izvaja pravna dejanja, ki niso neposredno povezana z njeno poslovno ali poklicno dejavnostjo.

Podjetnik - fizična oseba, pravna oseba ali organizacijska enota, ki ima v skladu z zakonom pravno sposobnost, ki posle sklepa za namene, neposredno povezane z njeno gospodarsko ali poklicno dejavnostjo.

Račun Stranke (Račun) - podstran Trgovine, na kateri ima Stranka možnost med drugim upravljati svoje osebne podatke, prejemati obvestila o spremembi statusa Naročila, nadzirati in upravljati stanje oddanih Naročil.

Spletna Trgovina Senetic.si (v nadaljevanju »Trgovina« ali »Spletna trgovina«) - spletna storitev, ki je na voljo na spletnem naslovu http://www.senetic.si, kjer Ponudnik opravlja storitve določene v Pravilniku, Stranka pa lahko oddaja Naročila.

Pravilnik - Pravilnik prodaje z uporabo sredstev za sporazumevanje na daljavo ter zagotavljanje elektronsko opravljenih storitev v okviru spletne trgovine Senetic.si.

Blago - premični materialni predmet, ki je predmet Prodajne pogodbe ali pravica, ki je predmet Prodajne pogodbe (npr. licenca).

Storitev (Storitve) - Naročilo, Naročilo licence ali Zahteva za ponudbo ter druge storitve, ki jih opravljamo v okviru Trgovine.

Naročilo - izjava volje Stranke, ki je predlog za sklenitev Prodajne pogodbe s Senetic GmbH, neposredno namenjen skenitvi Prodajne pogodbe na daljavo prek Spletne trgovine, ki določa vrsto in količino Blaga, ki je predmet Prodajne pogodbe.

Naročilo licence - izjava volje Stranke, ki je predlog za sklenitev pogodbe s Senetic GmbH za podelitev licenece za programsko opremo, neposredno namenjen sklenitvi Prodajne pogodbe na daljavo (prodaja licence), preko Spletne trgovine, ki določa vrsto in količino programske opreme, za katero velja licenca, ki je predmet prodaje.

Povpraševanje po ponudbi - Stranka ga je odda preko obrazca, ki je na voljo v Trgovini povpraševanja po ponudbi, ki določi Blago ali programsko opremo, ki je predmet povpraševanja, ter podatke o naročniku, ki so potrebne za stik, navedene v obrazcu.

GDRP - Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).

Nastavitve (Zasebnost) - funkcionalnost Računa, ki omogoča Uporabniku, ki uporablja izbrane storitve, upravljanje teh storitev, skupaj s samostojnim spreminjanjem obsega storitev ter izbiro preferenc glede na njegovo zasebnost.

Uporabnik - je subjekt, za katerega v skladu s Pravilnikom in pravnimi določbami, so lahko opravljene elektronske storitve ali z katerim je lahko sklenjena Pogodba za zagotavljanje elektronskih storitev.

2. Kdo je upravljavec osebnih podatkov?

Upravljavec vaših osebnih podatkov glede na uporabo storitev spletne trgovine je podjetje Senetic GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 München, Deutschland.

Če imate vprašanja, povezana z obdelavo vaših osebnih podatkov ter vaših pravic, se na nas obrnite. Vprašanja povezana z varstvom zasebnosti pošiljajte na e-mail naslov: [email protected]

3. Katere osebne podatke obdelujemo, za kakšen namen in na kakšni pravni podlagi?

Zaradi tega, da nudimo Uporabnikom naše spletne trgovine različne storitve, obdelujemo vaše osebne podatke za različne namene, v različnem obsegu in na različni pravni podlagi, ki je opredeljena v GDPR. Za posredovanje čim več preglednih informacij, smo jih razporedili v skupine, glede namena obdelave vaših osebnih podatkov.

3.1. Ustvaritev računa ter avtentifikacija Uporabnika v spletni trgovini

Obseg podatkov. Za ta namen obdelujemo osebne podatke, ki ste nam jih posredovali v obrazcu za registracijo v spletno trgovino, in sicer ime in priimek, telefonsko številko, kontaktne podatke, e-mail naslov ter določeno geslo.

Stranke lahko pošiljajo tako imenovano razpisno dokumentacijo za pridobitev informacij, ki se nanašajo na razpoložlivost, ceno in lastnosti izdelka. Za uporabo te funkcije, bomo prosili stranko, da bi navedla ime in priimek, telefonsko številko, e-mail naslov ter ime podjetja. Vsakič, ko nas kontaktirate preko telefona ali pošte e-mail, uporabljamo navedene podatke za odgovor na vprašanje.

Stranke lahko tudi naročajo izbrane izdelke. V primeru naročanja teh izdelkov, bomo prosili Stranko za posredovanje potrebnih podatkov za izvajanje pogodbe o nakupu in prodaji.

Pravna podlaga. Potreba za izvajanje pogodbe o zagotavljanju storitve Računa (člen 6 (1)(b) GDPR).

3.2. Storitve, ki ne zahtevajo ustvarjanja Računa

Vrste storitev. Obdelujemo vaše osebne podatke za storitve, ki ne zahtevajo ustvarjanja Računa, kot so:

• pošiljanje elektronskih sporočil s tržnimi in komercilanimi informacijami,

• prikazovanje oglasov.

Obseg podatkov. Za ta namen obdelujemo osebne podatke, ki se nanašajo na vaše dejavnosti v trgovini, in sicer: podatke, ki se nanašajo na izdelke, ki ste jih pregledovali ter druge strani v trgovini, kakor tudi podatke o seji, vaši napravi ter operacijskem sistemu, pregledovalniku, lokalizaciji ter edinstvenim ID.

Pravna podlaga. Naš pravni interes (člen 6 (1) (f) GDPR), ki se nanaša na olajšanje uporabe elektronskih storitev ter izboljšanje njihove funkcionalnosti.

3.3. Storitve in funkcionalnosti, ki zahtevajo ustvarjanje Računa.

Vrste storitev in funkcionalnosti. Obdelujemo vaše osebne podatke za opravljanje storitev, ki zahtevajo ustvarjanje Računa, kot je npr. izvedba naročila.

Obseg podatkov. Za ta namen obdelujemo osebne podatke, ki so navedene v obrazcu za registracijo ter podatke, ki se nanašajo na vaše dejavnosti v spletni trgovini, in sicer: podatke, ki se nanašajo na izdelke, ki ste jih pregledovali ter drugih strani v trgovini, kakor tudi podatke o seji, vaši napravi ter operacijskem sistemu, brskalniku, lokalizaciji ter edinstvenim ID.

Posredovanje nekaterih podatkov je pogoj za uporabo posameznih storitev in funkcionalnosti Računa (obvezni podatki). Naš sistem samodejno označuje podatke. Če nam ne posredujete teh podatkov, ne bo možnosti za opravljanje določenih storitev ter funkcionalnosti Računa. Poleg podatkov označenih kot obvezne, navedba drugih osebnih podatkov je prostovoljna.

Pravna podlaga. Nujnost izvajanja pogodbe o zagotavljanju storitev skladno s Pravilnikom (člen 6 (1) (b) GDPR) ter naš pravni interes (člen 6 (1) (f) GDPR), ki se nanaša na olajšanje uporabe elektronskih storitev ter izboljšanje njihove funkcionalnosti.

3.4. Statistika uporabe posameznih funkcionalnosti Trgovine, olajšanje uporabe strani Trgovine ter zagotovitev IT varnosti Trgovine.

Obseg podatkov. Za ta namen obdelujemo osebne podatke, ki se nanašajo na vašo aktivnost v Trgovini, kot npr.: obiskane strani in podstrani Trgovine ter količina časa porabljenega na vsako od njih, kot tudi podatki o zgodovini iskanja, vašim IP naslovu, ID naprave ter podatki o brskalniku in operacijskem sistemu.

Pravna podlaga. Naš pravni interes (člen 6 (1) (f) GDPR), ki se nanaša na olajšanje uporabe elektronskih storitev ter izboljšanje njihove funkcionalnosti.

3.5. Uveljavljanje, izvajanje in izvršitev zahtevkov

Obseg podatkov. Za ta namen lahko obdelujemo nekatere vaše osebne podatke, ki so nevedene v Računu, kot so: ime, priimek, naslov, podatke povezane z uporabo naših storitev, če zahtevke izhajajo iz načina vaše uporabe naših storitev, druge podatke, potrebne za dokazanje obstoja zahtevka, vključno z zneskom nastale škode.

Pravna podlaga. Naš pravni interes (člen 6 (1) (f) GDPR), ki se nanaša na uveljavljanje, izvajanje in izvršitev zahtevkov ter obrambi pred zahtevki v postopkih pred sodišči in pred drugimi državnimi organi.

3.6. Obravnavanje pritožb in prošenj, odgovori na vprašanja

Obseg podatkov. Za ta namen lahko obdelujemo nekatere vaše osebne podatke, ki so nevedene v Računu, kot tudi podatke povezane z uporabo naših storitev, ki so razlog za pritožbo ali prošnjo, podatke, ki jih vsebujejo dokumenti priloženi do pritožbe ali prošnje.

Pravna podlaga. Naš pravni interes (člen 6 (1) (f) GDPR), ki se nanaša na izboljšanje funkcionalnosti elektronskih storitev ter gradnji pozitivnih odnosov s Stranko, ki temelijo na zanesljivosti in lojalnosti.

3.7. Merjenje zadovoljstva Strank

Obseg podatkov. Za ta namen obdelujemo vaše osebne podatke, ki so potrebne za izpolnitev naročila, kot tudi vaše odgovore na vprašanja, ki smo jih pripravili in vključili v ankete in obrazce za merjenje zadovoljstva.

Pravna podlaga. Naš pravni interes (člen 6 (1) (f) GDPR), ki se nanaša na izboljšanje funkcionalnosti elektronskih storitev ter oceni zadovoljstva s storitvami, ki jih zagotavljamo.

4. Kako prilagajamo storitve vašim interesom in preferencam?

Cilj naše spletne trgovine je čim boljša prilagoditev vseh tržnih sporočil vašim interesom in preferencam (oblikovanje profilov). Za posredowanje čim bolj pregledne informacije, opisujemo spodaj kaj je oblikovanje profilov.

4.1. Priporočeni izdelki

Vrsta storitev. Priporočeni izdelki so vam predstavljani v Trgovini pred in po prijavi, kakor tudi v obliki tržnih sporočil ter so pošiljani na navedeni e-poštni naslov.

Obseg podatkov. Za ta namen obdelujemo vaše osebne podatke, ki ste jih navedli med ustvarjanjem Računa ter podatke povezane z izvedbo naročila, in tudi podatke o aktivnosti v Trgovini, ki jih zbiramo in hranimo preko piškotkov.

Oblikovanje profilov. Na podlagi tako pridobljenih podatkov, izbiramo in predstavljamo vam najprimernejša tržna sporočila.

Ravnovesje interesov. Po preučitvi vašega in našega interesa, pravic in svoboščin, smo ugotovili, da predstavljanje priporočenih izdelkov in storitev, povezano z oblikovanjem profilov, ne bo preveč posegalo v vašo zasebnost in ne bo za Uporabnike preveč nadležno. Med preučitvijo interesov, pravic in svoboščin, smo upoštevali naslednje okoliščine:

a. priporočeni izdelki so orodje, ki zagotavlja vam lažji dostop do naše ponudbe izdelkov in storitev s predstavitvijo izdelkov, ki so lahko privlačni za vas. To nam omogoča priznati, da je obdelava osebnih podatkov za priporočanje izdelkov in storitev skladna z razumnimi pričakovanji Uporabnikov;

b. predstavitev priporočenih izdelkov in storitev, in tudi drugih tržnih sporočil ter njihovo pošiljanje na e-poštni naslov, je skladno z razumnimi pričakovanji Uporabnikov. Izrazili so oni željo po prejemanju takšnih sporočil skladno s predpisi o zagotavljanju elektronskih storitev;

c. uporabljamo le podatke, ki se nanašajo na vašo aktivnost v Trgovini. Zanima nas, kakšnih izdelkov in storitev iščete, katere ponudbe so za vas zanimive, ne to, kar počnete na drugih spletnih straneh.

d. spoštujemo vašo voljo in olajšamo izvajanje pravic. Za ta namen zagotavljamo možnost lažjega preklica privolitve za sprejemanje priporočenih ponudb v obliki sporočil v mobilni aplikaciji, v spletnem brskalniku ter v sporočilih e-mail, iz nastavitev Računa (zavihek Nastavitve (Zasebnost)) ali nastavitev brskalnika.

Pravna podlaga. Naš pravni interes (člen 6 (1) (f) GDPR), ki se nanaša na priporočanje ponudb, ki lahko ustrezajo vašim željam in interesom.

4.2. Trženje naših izdelkov in storitev ter naših strank.

Obseg podatkov. Za ta namen obdelujemo vaše osebne podatke, ki ste jih navedli med ustvarjanjem Računa, oddajo naročila ter podatke o aktivnosti v Trgovini, ki jih zbiramo in hranimo preko piškotkov. Podatke o aktivnosti se posebno nanašajo na: zgodovino iskanja, klike v Trgovini, obiske glavnih strani Trgovine in podstrani, datum prijave in registracije, podatke o uporabi določenih storitev v Trgovini, zgodovino in aktivnost povezano z našo komunikacijo po mailu.

Oblikovanje profilov. Zgoraj navedene podatke uporabljamo za prilagajanje tržnih informacij o naših izdelkih in storitvah ter naših strankah, ki vas lahko zanimajo.

Remarketing. Za posredovanje vam naših tržnih sporočil zunaj Trgovine, uporabljamo storitve zunanjih dobaviteljev. S pomočjo teh storitev, se vam prikazujejo naše tržne sporočila na drugih spletnih straneh. Za ta namen zunanji dobavitelji nameščajo npr. ustrezeno kodo ali pixel, za zbiranje podatkov o vaši aktivnosti v Trgovini. Podrobnosti so opisani v Politiki piškotkov.

Pravna podlaga. Naš pravni interes (člen 6 (1) (f) GDPR), ki se nanaša na trženje naših izdelkov in storitev.

Ravnovesje interesov. Po preučitvi vašega in našega interesa, pravic in svoboščin, smo ugotovili, da trženje povezano z oblikovanjem profilov, ne bo preveč posegalo v vašo zasebnost in ne bo preveč nadležno. Med preučitvijo interesov, pravic in svoboščin, smo upoštevali naslednje okoliščine:

a. izrazili ste željo po prejemanju tržnih sporočil na navedeni e-poštni naslov, zato smo ugotovili, da razumljivo pričakujete, do bomo vam takšna sporočila pošiljali.

b. uporabljamo le podatke, ki se nanašajo na vašo aktivnost v Trgovini. Zanima nas, kakšnih izdelkov in storitev iščete in katere ponudbe so za vas zanimive, ne to, kar počnete na drugih spletnih straneh.

c. spoštujemo vašo voljo in olajšamo izvajanje pravic. Za ta namen zagotavljamo možnost lažjega preklica privolitve za sprejemanje e-poštnih sporočil, iz nastavitvev Računa (zavihek Nastavitve (Zasebnost)) ali nastavitev brskalnika.

5. S kom delimo vaše osebne podatke?

Naše podatkovne zbirke so zaščitene pred dostopom tretjih oseb. Podatke, ki jih zbiramo med registracijo in nakupom, uporabljamo za pravilno izvedbo naročil, in tudi za sledenje statusa naročila in sprememb v njem po strankini želji, preden bo poslano. Za izvajanje pogodbe spletna trgovina Senetic.si lahko deli zbrane od vas podatke z naslednjimi subjekti:

5.1. Dobavitelji storitev.

Delimo vaše osebne podatke z dobavitelji storitev, katere uporabljamo pri vodenju spletne strani. Dobavitelji storitev, s katerimi delimo vaše osebne podatke, odvisno od pogodbenih dogovorov in okoliščin, ali upoštevajo naša navodila glede ciljev in načinov obdelave teh podatkov (obdelovalci), ali samostojno določajo cilje in načine njihove obdelave (upravljavci).  Seznam dobaviteljev, katerih storitve uporabljamo, najdete tukaj. Seznam se stalno posodablja.

Obdelovalci. Sodelujemo z dobavitelji, ki obdelujejo vaše osebne podatke samo po našem navodilu. Zagotavljajo nam storitev gostovanja v oblaku, dobavljajo nam sisteme za spletni marketing, sisteme za prikazovanje obvestil web push, za pošiljanje e-mail sporočil, za analizo prometa na spletni strani, za analizo učinkovitosti marketinških kampanj, kakor tudi podpirajo izvajanje določenih funkcionalnosti Računa.

Upravljavci. Sodelujemo z dobavitelji, ki ne delujejo samo po naših navodilih in si sami ugotavljajo cilje in načine uporabe vaših osebnih podatkov. Zagotavljajo nam storitve remarketinških kampanj in vodijo statistične raziskave.

Lokalizacija. Naši dobavitelji imajo sedež pretežno na Poljskem in v drugih državah Evropskega gospodarskega prostora (EGP), npr. na Irskem. Nekateri izmed naših dobaviteljev imajo sedež zunaj ozemlja EGP. Zaradi posredovanja vaših podatkov zunaj ozemlja EGP skrbimo, da bi naši dobavitelji zagotavljali visoko raven varstva osebnih podatkov. Ta jamstva izhajajo zlasti iz obveznosti za uporabo standardnih pogodbenih klavzul, ki jih je sprejela Komisija (EU) ali za udeležbo v programu zasebnostnega ščita vzpostanovljenega z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2016/1250 z dne 12. julija 2016 o ustreznosti varstva, ki ga zagotavlja zasebnostni ščit EU-ZDA.

Imate pravico zahtevati od nas kopijo standardnih pogodbenih klavzul, po postopku navednim v točki 2. Politike Zasebnosti.

5.2. Državni organi.

Vaše osebne podatke lahko delimo s pristojnimi državnimi organi.

6. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke hranimo, dokler ne izbrišete Računa v spletni trgovini Senetic.si, za izvajanje storitev Računa ter povezanih z njim funkcionalnosti ter drugih storitev v skladu s Pravilnikom, in tudi v marketinške namene. Po izbrisu Računa, bodo vaše podatke anonimizirane, poleg naslednjih podatkov: ime, priimek, e-mail naslov, zgodovina naročil ter informacija o privolitvi (te podatke bomo hranili še za obdobje 3 let od izbirsa Računa za obravnavanje pritožb in zahtevkov v zvezi z uporabo naših storitev).

Vaše osebne podatke povezane z izvajanjem Naročil ter Naročil licenc v naši Trgovini, so hranjeni za obdobje, ki ga zahtevajo druge določbe prava npr. davčna zakonodaja. Po tem obdobju, bodo vaše podatke anonimizirane.

Osebni podatki, ki se jih zbira s pomočjo piškotkov, hranimo za odbobje življenjskega cikla piškotkov, shranjenih v napravah uporabnikov piškotkov. Več informacij o piškotkih, ki jih uporabljamo, smo namestili v Politiki piškotkov.

7. Kakšne imate pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov?

Zagotavljamo izvedbo vaših spodaj navedenih pravic s stikom preko e-poštnega naslova: [email protected]. Dodatno lahko spremenite izbrane nastavitve Računa v zavihku Nastavitve (Zasebnost), po prijavi v Trgovino.

7.1. Pravica do preklica svoje privolitve

Na podlagi člena 7(3) GDPR, imate pravico do preklica vsake privolitve, ki je bila dana med registracijo v Trgovino, in tudi med uporabo posameznih storitev in funkcionalnosti nudenih v Trgovini. Preklic privolitve velja s trenutkom preklica privolitve. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Preklic privolitve za vas nima nobenih negativnih posledic. Pa lahko onemogoči nadaljno uporabo storitev ali funkcionalnosti, ki jih lahko skladno z zakonodajo zagotavljamo le s privolitvijo.

7.2. Pravica do ugovora glede uporabe podatkov

Na podlagi člena 21 GDPR imate pravico ugovarjati uporabi osebnih podatkov, vključno z oblikovanjem profilov, če jih obdelujemo na podlagi našega pravnega interesa, npr. v zvezi z uporabo priporočenih izdelkov in storitev, marketingom naših izdelkov in storitev, vodenjem statistik uporabe posameznih funkcionalnosti servisa ter olajšanjem uporabe Trgovine, in tudi merjenjem zadovoljstva.

Odstopanje od prejemanja priporočenih izdelkov in storitev v obliki e-mail sporočil, kakor tudi odstopanje od prejemanja tržnih sporočil, ki se nanašajo na naše izdelke ali storitve ali naše stranke, bo za nas pomenilo, da ste proti obdelavi osebnih podatkov, vključno z oblikovanjem profilov v ta namen.

Če bo vaš ugovor utemeljen in ne bomo imeli nobene druge pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov, izbrišemo te podatke, glede katerih ste se ugovarjali.

7.3. Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

Na podlagi člena 17 GDPR imate pravico zahtevati izbris vseh ali nekaterih osebnih podatkov. Z zahtevo za izbris vseh osebnih podatkov, bomo ravnali kot z zahtevo za izbris Računa.

Imate pravico zahtevati izbris osebnih podatkov v naslednijh situacijah:

a. preklicana je določena privolitev, na podlagi katere so bili osebni podatki obdelani;

b. osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali obdelani;

c. vložen je bil ugovor proti uporabi podatkov v marketinške namene;

d. vložen je bil ugovor proti uporabi podatkov v namen vodenja statistike uporabe spletne strani in merjenja zadovoljstva, in je bil ugovor utemeljen;

e. osebni podatki so bili obdelani nezakonito.

Kljub zahtevi za izbris osebnih podatkov, v zvezi z ugovorom ali preklicem privolitve, lahko hranimo nekatere osebne podatke, ki so potrebne za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. To se zlasti nanaša na osebne podatke, ki vključujejo: ime, priimek, e-poštni naslov ter zgodovino nakupov, ki jih hranimo za obravnavo pritožb ter pravnih zahtevkov povezanih z izvedbo naročil.

7.4. Pravica do omejitve obdelave

Na podlagi člena 18 GDPR imate pravico do omejitve obdelave osebnih podatkov. V primeru, ko je takšna zahteva vložena, do odločitve, ne boste mogli uporabljati določenih funkcij ali stroritev, ki so bile povezane z obdelavo podatkov, na katere se nanaša zahteva. Ne bomo vam tudi pošiljali nobenih sporočil, vključno z marketinški.

Imate pravico zahtevati omejitev osebnih podatkov v naslednijh situacijah:

a. izpodbijena je bila pravilnost osebnih podatkov - uporaba teh podatkov bo omejena, za čas potreben za preveritev njihove pravilnosti, vendar ne več kot 7 dni;

b. obdelava teh podatkov je nezakonita, pa namesto izbrisa podatkov je bila vložena zahteva za omejitev njihove uporabe;

c. osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali uporabljeni, vendar so vam potrebni za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;

d. vložen je bil ugovor v zvezi z obdelavo teh podatkov - takrat omejitev velja za čas, ki je potreben za preveritev, ali zaščita vaših interesov, pravic in svoboščin prevlada nad interesi, ki jih izvajamo z obdelavo teh osebnih podatkov.

7.5. Pravica dostopa do podatkov

Na podlagi člena 15 GDPR imate pravico pridobiti od nas potrditev obdelave osebnih podatkov. V primeru, ko so ti podatki dejansko obdelani, imate pravico za to, da bi:

a. pridobili dostop do svojih osebnih podatkov;

b. pridobili informacije o namenih uporabe, vrsti obdelanih osebnih podatkov, o uporabnikih ali kategoriji uporabnika teh podatkov, predvidenim obdobju hrambe osebnih podatkov ali merilih, ki se uporabijo za določitev tega obdobja, o pravicah iz GDPR ter o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, o viru teh podatkov, o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter o zaščitnih ukrepih, ki se jih uporablja v zvezi s prenosom teh podatkov zunaj Evropske Unije.

c. pridobili kopijo svojih osebnih podatkov.

Če si želite uveljaviti pravico dostopa do podatkov, vas prosimo, da se kontaktirate z upravljavcem osebnih podatkov, omenjenim v točki 2.

7.6. Pravica do popravka

Na podlagi člena 16 GDPR imate pravico do popravka osebnih podatkov (če so netočni), ki ste jih navedli, ter do njihove dopolnitve (če so nepopolni).

7.7. Pravica do prenosljivosti podatkov

Na podlagi člena 20 GDPR imate pravico, da prejmete osebne podatke, ki ste jih posredovali in nato te podatke posredujete drugemu upravljavcu osebnih podatkov, ki ste ga izbrali. Imate tudi pravico zahtevati, da osebni podatki neposredno prenesemo k drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo.

Vaše podatke bomo poslali v obliki datoteke v formatu csv. Format csv je pogosto uporabljen format, ki je ustrezen za strojno branje in omogoča pošiljanje pridobljenih podatkov k drugemu upravljavcu osebnih podatkov.

7.8. Kdaj bomo izpolnilli vaše zahteve?

Če se na nas obrnite z zahtevo po zgoraj omenjenih pooblastilih, bomo takoj izvedli ali zavrnili to zahtevo, vendar ne kasneje kot 30 dni po prejemu. Vendar če - zaradi zapletene narave zahteve ali števila zahtev - ne bomo uspeli izvesti vaše zahteve v 30 dnevih, jo bomo izvedli v naslednjih 60, pri tem vas vnaprej obvestimo o nameravi podaljšanja roka.

Zaradi tehničnih razlogov, vedno potrebujemo 48h za posodabljanje nastavitev, ki jih izbere Uporabnik, v naših sistemih. Zato se lahko zgodi, da bo med posodabljanjem sistemov Uporabnik dobil od nas sporočilo e-mail, iz katerega prejema je odstopil.

7.9. Prijava pritožb, vprašanj in prošenj

Lahko nam prijavljate pritožbe, vprašanja in prošnje, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov ter uveljavjanje svojih pravic.

Če menite, da so bile pravice za varstvo osebnih podatkov ali druge pravice podeljene na podlagi GDPR kršene, imate pravico do vložitve pritožbe pri Glavnem inšpektorju za varstvo osebnih podatkov.

8. Kako skrbimo za varnost vaših osebnih podatkov?

Prizadevamo se storiti vse za zagotovitev varnosti vaših osebnih podatkov. Strani uporabljajo šifriran prenos podatkov (SSL) med registracijo in prijavo, kar zagotavlja varstvo podatkov, ki identificirajo Uporabnika spletne trgovine ter znatno ovira prestrezanje dostopa do Računa Stranke s strani nepooblaščenih sistemov in oseb.

9. Kako uporabljamo piškotke?

Podrobnosti o načinu, na kakšen uporabljamo datoteke piškotkov, lahko najdete v Politiki piškotkov.

10. Spremembe Politike zasebnosti

Pridržujemo si pravico za spremembo zgoraj navedene Politike zasebnosti z objavo nove Politke zasebnosti na tej spletni strani. O vseh spremembah in dopolnilih vas bomo obveščali z ustreznimi sporočili na glavnih straneh spletne trgovine, v primeru bistvenih sprememb vam lahko tudi pošljemo sporočilo na navedeni e-mail naslov.

Politika zasebnosti ne omejuje nobenih pravic, ki jih imate skladno s Pravilnikom ter zakonodajo.

 

Izbrani izdelki
Ostanite v stiku!
Pridružite se našim novicam in ostanite seznanjeni z našimi promocijami in novicami.

S klikom na gumb »Prijava« se strinjate s prejemanjem reklamnih sporočil na svoj elektronski naslov. Z vašimi osebnimi podatki bo upravljalo podjetje Senetic GmbH s sedežem v Senetic GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 München, Deutschland. Imate pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov ter popraviti, izbrisati ali omejiti obdelavo podatkov, kot tudi nasprotovati obdelavi podatkov. Podrobne informacije o obdelavi osebnih podatkov so na voljo v pravilniku o zasebnosti.

Incorrect e-mail address
This e-mail address has already been confirmed.
This e-mail address has not been confirmed yet.
Hvala!
Preverite mapo »Prejeto«. Prejeli boste sporočilo, v katerem vas prosimo, da potrdite prijavo na novice.
Načini plačila
Metode pošiljanja
Certifikati in nagrade